Land: Kenia
Plaats: Mombassa
Doelgroep: Basisschool kinderen in de sloppenwijken van Mombassa. Met deze school krijgen de kinderen toegang tot vervolgonderwijs. Er zitten ongeveer 120 kinderen op deze school.
Probleem: Er was helemaal geen energieaansluiting. Er werd lesgegeven in het donker en de mogelijkheid voor digitaal onderwijs ontbrak.

Realisatie: In 2017 is eer PV-installatie met accu’s aangelegd, inclusief LED verlichting. In 2019 zijn hier nog 2 lokalen bijgekomen.

Kosten: 1200 euro