Het begon allemaal met een hulpvraag aan Mijn Energiefabriek voor het realiseren van een eerste project in Afrika. De oprichting van Our Energy Foundation was het resultaat. Nog steeds maken wij gebruik van de expertise van Mijn Energiefabriek. Daarnaast doneert Mijn Energiefabriek elk jaar een deel van de winst aan Our Energy Foundation.

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Door middel van een financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleren zij projecten en sociale ondernemingen die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven. De projecten en ondernemingen zijn kleinschalig en leveren zichtbare resultaten op. Ook versterken ze de kracht van mensen die in arme omstandigheden leven om in eigen land fondsen en middelen te mobiliseren. Voor een directe én een structurele verbetering van hun situatie en een kansrijke toekomst.

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen

Het CBF toetst of goede doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Aan de 593 Erkende Goede Doelen kun je gerust geven. Dan weet je zeker dat jouw donatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld.

Het CBF levert ook een bijdrage aan een professionele en transparante goededoelensector. Dit doen we door het beantwoorden van vragen over goede doelen en het delen van trends en inzichten met de sector en andere belanghebbenden.

ANBI.nl (Intervivos B.V.)  is een publicatieportaal voor ANBI’s. Wat kan ANBI.nl betekenen voor uw organisatie? Het geheel vernieuwde platform biedt uw organisatie de mogelijkheid om donateurs en belangstellenden te informeren over de werkwijze, ambities en daarmee gelijk te voldoen aan uw wettelijke publicatieverplichting. Op ANBI.nl staan de gebruikerservaringen van uw donateurs centraal. U kunt met het platform fondsen werven door uw eigen donatiemodule te koppelen aan uw publicatiepagina voor eenmalige of structurele giften. ANBI.nl biedt u meer dan alleen een manier om te voldoen aan uw publicatieverplichting.

Partin is een Nederlandse maatschappelijke brancheorganisatie die zich inzet voor de belangen van particuliere initiatieven werkzaam binnen ontwikkelingssamenwerking.

Momenteel telt Partin 325 leden.