It all started with a help request to our Energy factory to realise a project in Africa. By doing this first project, Our Energy foundation was born. We use the expertise of Mijn Energie Fabriek and yearly Mijn Energiefabriek donates a part of their yearly profit to Our Energy Foundation.

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Door middel van een financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleren zij projecten en sociale ondernemingen die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven. De projecten en ondernemingen zijn kleinschalig en leveren zichtbare resultaten op. Ook versterken ze de kracht van mensen die in arme omstandigheden leven om in eigen land fondsen en middelen te mobiliseren. Voor een directe én een structurele verbetering van hun situatie en een kansrijke toekomst.

The CBF is responsible in the Netherlands for supervising recognized aid funds.

Het CBF toetst of goede doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Aan de 593 Erkende Goede Doelen kun je gerust geven. Dan weet je zeker dat jouw donatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld.

CBF tries to foundations and charities transpart and professional. We share information with them to improve and see trends to in the sector.

ANBI.nl (Intervivos B.V.)  is een publicatieportaal voor ANBI?s. Wat kan ANBI.nl betekenen voor uw organisatie? Het geheel vernieuwde platform biedt uw organisatie de mogelijkheid om donateurs en belangstellenden te informeren over de werkwijze, ambities en daarmee gelijk te voldoen aan uw wettelijke publicatieverplichting. Op ANBI.nl staan de gebruikerservaringen van uw donateurs centraal. U kunt met het platform fondsen werven door uw eigen donatiemodule te koppelen aan uw publicatiepagina voor eenmalige of structurele giften. ANBI.nl biedt u meer dan alleen een manier om te voldoen aan uw publicatieverplichting.

Partin is a dutch organization which support the interests of citizen initiaves in development aid.

Momenteel telt Partin 325 leden.