Land: Kenia
Plaats: Kafuduni

Doelgroep: Lagere school met internaat voor 40 dove kinderen.

Probleem: Er is geen elektriciteit waardoor de dove kinderen zodra het donker wordt via gebarentaal niet meer met elkaar kunnen
communiceren.

Realisatie:  In juni 2019 is alle verlichting vervangen door LED lampen en de solar installatie geïnstalleerd.

Kosten: € 1850,—
Website: www.hooreens.nl