Land: Kenia
Plaats: Mombassa
Doelgroep: gehandicapte en sociaal kwetsbare basisschoolkinderen. Een deel van de kinderen woont ook bij de school. De Port Reitz school biedt plaats aan 270 kinderen waarvan 170 met een fysieke beperking

Probleem: Een deel van het internaat had nog geen elektriciteit en zat dus ’s avonds en ’s nachts in het donker.

Realisatie: In december 2017 is een zonnepaneel installatie met accu pakket geplaatst. Ook is op alle slaapzalen ledverlichting geplaatst.

Kosten: 6.000 euro
Website: www.s2sinternational.org